---

Onderwerp: Antwerpse reactie op containerterminal Vlissingen Auteur: Rene Jochems
E-mail: rene.jochems@haven.antwerpen.be
Bedrijf: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Adres: Entrepotkaai 1
Plaats: 2000 Antwerpen
Tel.: (03)205 2132
Fax: (03)205 2329

Het aangekondigde nieuws dat de nv Hessenatie de uitbating op zich zal nemen van de Westerschelde Container Terminal, verheugt het Gemeentelijk Havenbedrijf omdat dit aantoont dat de in Antwerpen opgebouwde know-how in het buitenland zijn succes oogst.

Het bevestigt ongetwijfeld de stevige wil die in Nederland bestaat om belangrijke haveninfrastructuren verder uit te bouwen, wat bewezen wordt door de klemtoon op het feit dat de terminal te Vlissingen mag worden gesitueerd als aanvulling van de containerinfrastructuur van Rotterdam, waar uitdrukkelijk de tweede Maasvlakte wordt vernoemd.
Bovendien wordt aangetoond dat in Nederland effectief tot samenwerking tussen havenbesturen kan worden besloten.

Naast het feit dat de nieuw aangekondigde terminal de concurrentie zal doen toenemen, biedt het project eveneens het uitzicht op een snelle en verdere verdieping van de Schelde. Nu mag worden aangenomen dat deze zich niet mag beperken tot het Wielingen- en kustgebied, maar ook de Schelde stroomopwaarts voorbij Vlissingen betreft, waar het te baggeren volume substantieel lager ligt.

Dit initiatief is zonder twijfel een duidelijke uiting van de groeiende trend naar globalisatie en internationalisatie waarmee de havenactoren steeds regelmatiger worden geconfronteerd.

Antwerpen, 15 december 1999


---

Deel: ' Antwerpse reactie op containerterminal Vlissingen '
Lees ook