Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.478 het studiehuis
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 9:56

2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer,, 17 jan. 2000

Onderwerp

vragen van het lid Rabbae

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Rabbae van uw Kamer inzake het studiehuis.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met

kenmerk 2990004670.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs.K.Y.I.J. Adelmund)

Antwoorden op de vragen gesteld door het lid Rabbae van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 28 december 1999, kenmerk 2990004670).

1. Ja, dat is juist. Zie mijn brief aan de Kamer van 14 januari.

2. Het betrof open en reëel overleg.

3. In het overleg bleek over drie van de vijf eerder voorgelegde maatregelen brede overeenstemming. Ik heb in beschouwing genomen dat twee van de eerder voorgelegde en geaccordeerde maatregelen tot uitvoeringsproblemen in de school kunnen leiden, waardoor het beoogde effect, terugdringen van de overladenheid, niet bereikt zou worden. Daarom heb ik de maatregel ten aanzien van ANW en de `deeltalen' aangepast.

4. Ja, dat heb ik inmiddels gedaan.

De staatssecretaris van Zoetermeer,

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord Adelmund op kamervragen over het studiehuis '
Lees ook