Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden

Hr.Ms. Pelikaan

21-08-2001

Onder verwijzing naar bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid mevrouw van Ardenne-van der Hoeven.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

Mr. F.H.G. de Grave

1. Kent u het bericht Defensie wil af van berenboot voor mariniers?

Ja.

2. Klopt het bericht dat de 40 mariniers die zich op het bevoorradingsschip De Pelikaan bevinden slapen in goederencontainers en dat ook de overige omstandigheden op het schip onleefbaar zijn, mede doordat het schip instabiel vaargedrag vertoont?

Nee. Marinierseenheden zijn niet permanent geplaatst aan boord. Zij embarkeren voor een overtocht naar een oefen- of inzetgebied of voor de uitvoering van korte amfibische oefeningen en operaties. Daartoe is Hr.Ms. Pelikaan uitgerust met vier in containers geplaatste slaapeenheden. Elke slaapeenheid bestaat uit 10 slaapplaatsen en kasten voor persoonlijk gebruik. Een vijfde container bevat een sanitaire eenheid met douche- en toiletgelegenheid. De containers beschikken over een airconditionings- en ventilatiesysteem. Gezien het feit dat de accommodatie telkens slechts voor korte tijd in gebruik is, wordt dit acceptabel geacht. Echter, weer- en zeecondities beïnvloeden leefomstandigheden aan boord van schepen. Daarop is Hr.Ms. Pelikaan geen uitzondering. Door haar relatief korte lengte en korte slingertijd is zij in maritiem jargon te kenschetsen als een erg wreed schip. Vanwege de daar heersende wind en zeegang is zij niet ideaal voor het varen in de Caribische Zee, zoals ik zelf tijdens mijn werkbezoek aan de Antillen in januari van dit jaar heb mogen merken. Dit heeft mij aanleiding gegeven de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten te verzoeken terzake maatregelen te nemen.

3. Bent u van plan de omstandigheden op bevoorradingsschip De Pelikaan op korte termijn te verbeteren?

4. Bent u bereid de Kamer hierover te informeren?

Hr.Ms. Pelikaan zal op termijn worden vervangen. In 2002 vindt echter eerst nog onderhoud plaats. Daarbij zal ook een inschatting van de resterende levensduur worden gemaakt. Hr.Ms. Pelikaan is immers primair een bevoorradingsschip. Als zodanig functioneert het schip goed. Hoewel de vervanging in de plannen van de Koninklijke Marine nog niet is voorzien, wordt heden een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van vervanging. Daarbij zal tevens worden bezien hoe een vervanging budgettair kan worden ingepast. U zult daarover langs de geldende procedures worden geïnformeerd Voor de korte termijn zullen de hinderlijke bijverschijnselen van het gebruik van Hr.Ms. Pelikaan, zoals zeeziekte bij langere personeelstransfers, tot een absoluut minimum worden beperkt. Langere en tegenwindse transfers zullen zoveel mogelijk met civiel luchttransport of per Orion maritiem patrouillevliegtuig worden uitgevoerd.

Deel: ' Antwoord defensie op kamervragen over Hr.Ms. Pelikaan '
Lees ook