Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.450 het waarborgfonds rechtsherstel

Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 14:23


1

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 jan. 2000

Onderwerp

Vragen d.d. 23 december 1999 over Waarborgfonds Rechtshersel

Bij uw brief d.d. 23 december 1999, kenmerk 2990004550, hebt u mij laten toezenden vragen van het lid Giskes met het verzoek deze vragen binnen drie weken te beantwoorden.

Ten gevolge van de minimale bezetting op het ministerie tussen Kerst en Oud en Nieuw, kon met de behandeling van de vragen pas in januari worden begonnen. Het is daardoor niet mogelijk gebleken binnen de gestelde termijn te antwoorden.

Ik streef ernaar deze vragen binnen twee weken na dagtekening van deze brief te beantwoorden.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord Financien op vragen waarborgfonds rechtsherstel '
Lees ook