Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.461 financiele steun aan bouwconcern holzmann
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 15:36


1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 jan. 2000

Onderwerp:

Vragen van het lid Leers

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister-President, antwoorden op de vragen gesteld door het kamerlid Leers die mij werden toegezonden op
13 december 1999 onder nummer 2990004080.


1 Ja.


2 Met betrekking tot de uitspraken van de president van de Europese Centrale Bank is het niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Ik heb er vertrouwen in dat de heer Duisenberg vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een gedegen afweging maakt alvorens hij uitspraken doet.


2 (eerste deel) en 3 In het algemeen ben ik een voorstander van het terugdringen van steun aan de industrie. Dit standpunt heb ik ook herhaaldelijk in Brussel uitgedragen. Meer in het bijzonder heb ik daarbij aangegeven dat steun aan individuele bedrijven moet worden teruggedrongen met het oog op de schadelijke gevolgen voor de mededinging. Hiervoor is dan ook een streng steuncontrolebeleid van de Europese Commissie noodzakelijk. Het is aan de Europese Commissie om te beoordelen of steun al dan niet goedgekeurd wordt. Waar het de zaak Holzmann betreft heb ik begrepen dat de Duitse overheid de steun inmiddels gemeld heeft bij de Europese Commissie. Het is dus nu aan de Europese Commissie om daar een oordeel over te vellen. Ik heb begrepen dat Commissaris Monti gezegd heeft dat hij er «snel en zeer aandachtig» naar zou kijken.


1 Ja.


2 Van de bouwsector, waaronder Ballast Nedam, heb ik desgevraagd begrepen dat de gang van zaken bij Philip Holzmann naar verwachting geen - of geen merkbare - gevolgen zal hebben voor Nederlandse bouwbedrijven.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Jorritsma op vragen over financiele steun Holzmann '
Lees ook