Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.434 commercieel draagmoederschap

Gemaakt: 4-1-2000 tijd: 15:43


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 december 1999

Onderwerp

Vragen van het lid Ross-van Dorp over commercieel

Draagmoederschap

Met verwijzing naar uw brief van 14 december 1999, nr. 2990004150, deel ik u mee dat de vragen van het lid Ross-Van Dorp van uw Kamer over commercieel draagmoederschap, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, omdat ik niet tijdig over alle benodigde inlichtingen kan beschikken.

Ik streef ernaar u vóór 25 januari 2000 mijn antwoord te doen toekomen.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord Justitie op kamervraag commercieel draagmoederschap '
Lees ook