expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/Delft Instruments

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 018
Datum: 05-02-1999

VOORGENOMEN STOPZETTING ACTIVITEITEN DELFT INSTRUMENTS ELECTRONICS

OPTICS IN NEDERLAND

De leden van de Tweede Kamer Bos en Timmermans (beiden PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Defensie op 19 november 1998 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Bent u op de hoogte van de voorgenomen sluiting van de vestiging van Delft Instruments Electronic Optics in Delft en de voorgenomen continuering van de desbetreffende activiteiten in de Belgische vestiging van Delft Instruments?

2 Acht u het in het belang van Defensie dat de specifieke technologie van Delft Instruments Electronic Optics behouden blijft voor de Nederlandse industrie?

3 Acht u het in het kader van het Nederlandse technologiebeleid in het algemeen en de Delftse kenniscluster in het bijzonder, van belang dat de specifieke technologie van Delft Instruments Electronic Optics behouden blijft voor de Nederlandse industrie?

4 Ziet u in het algemeen reden om initiatieven te ondernemen teneinde de specifieke technologie van Delft Instruments Electronisc Optics voor Nederland te behouden? Kunt u meer in het bijzonder aangeven in welke mate u bereid bent tot het aanpassen van prioriteiten binnen het materieelprojectenoverzicht zodat eerder kan worden overgegaan tot het implementeren van contracten tussen Defensie en Delft Instruments Electronic Optics?

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de staatssecretaris van Defensie, H.A.L. van Hoof, deze vragen als volgt beantwoord.


1,2,3 en 4
Door het uitblijven van defensie- en civiele-opdrachten voor 1999 was eind 1998 de verwachting dat Delft Instruments Electro Optics (DIEO) een negatief bedrijfsresultaat over met name 1999 zou behalen. Redenen hiervoor waren onder meer - tegen de verwachtingen van het bedrijf in - het verplaatsen in tijd van diverse nationale aanschaffingsprojecten door Defensie en het achterwege blijven van opdrachten door exportbeperkingen. Hierdoor lieten ontwikkelingsinspanningen zich niet snel genoeg vertalen in concrete orders. DIEO ontwikkelt en produceert sensor-systemen op basis van verschillende typen detectoren, zoals warmtebeeldkijkers en nachtzichtapparatuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van optica- , fijnmechanica- en elektronica-technologie.

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen Delft Instruments en Economische Zaken. De reden hiervoor is dat ik van mening ben dat de bestaande kennis en kunde op het gebied van sensortechnologie een waardevol onderdeel vormt van de bestaande defensie-technologische basis, mede gelet op de mogelijke directe civiele spin-off binnen het bedrijf. Tevens behoort sensor-technologie tot één van de technologische aandachtsgebieden van Defensie. Op grond van het eerder gevoerde overleg zal nader overleg worden gevoerd tussen Defensie en Economische Zaken, waarbij wordt getracht een oplossing te vinden voor met name de productie in 1999. Het gaat dan om het eerder aanbesteden van twee projecten, te weten een vervolgorder voor richtkijkers t.b.v. de Koninklijke landmacht en de .Viper.-helm t.b.v. de Koninklijke luchtmacht.
Op grond hiervan verwacht ik dat het mogelijk zal zijn om de betreffende activiteiten en kennis voor Nederland te behouden. Binnenkort zal (met name commercieel) overleg met het bedrijf worden gestart. Vervolgens zal na een succesvolle afronding nader overleg tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad van Delft Instruments moeten plaatsvinden over een alsdan aan te passen reorganisatieplan.

Deel: ' Antwoord kamervragen activiteiten Delft Instruments '
Lees ook