Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen besmetting hepatitis B door tatoeëren

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2013012

19 november 1999

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Hermann (GroenLinks) van uw Kamer over hepatitis B als gevolg van tatoeëren (2990001700).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen besmetting hepatitis B door tatoeëren '
Lees ook