Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over deelname kansspelen door Chinezen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-991436

Beantwoording Kamervragen

In antwoord op uw brief van 22 juni 1999, kenmerk VWS-99-800, doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld over het u toegestuurde onderzoeksverslag Waarom zou je de rijkdom weigeren, Vrijetijdsbesteding, deelname aan kansspelen en andere spelen met geld en kansspelproblemen bij Chinezen in Nederland.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord Kamervragen deelname kansspelen door Chinezen '
Lees ook