ministerie van economische zaken - persbericht 062

datum: 26-04-1999

doorvoer van wapens naar eritrea

het lid van de tweede kamer van ardenne-van de hoeven (cda) heeft aan de minister van buitenlandse zaken en aan de minister van justitie op 26-03-1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 herinnert u zich de antwoorden op de vragen over doorvoer van wapens naar eritrea?*)

2 waarom is deze lading in antwerpen door de douane aan de ketting gelegd?

3 welke goederen met als bestemming eritrea zijn door de douane in antwerpen aan de ketting gelegd? zijn deze goederen via nederlandse bodem doorgevoerd?

4 is inmiddels uit het nog lopende onderzoek gebleken dat het om militaire goederen gaat?

5 waarom hebben de nederlandse autoriteiten een onderzoek naar deze lading ingesteld? wordt in duitsland en in belgie eveneens een dergelijk onderzoek gehouden?

6 bent u bereid de kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van de nog lopende onderzoeken?

*) aanhangsel handelingen 1004, vergaderjaar 1998-1999.

de staatssecretaris van economische zaken, drs. g. ybema heeft mede namens de minister van buitenlandse zaken, j.j. van aartsen en de minister van justitie,
mr. a.h. korthals deze vragen als volgt beantwoord.

1 ja.

2 de belgische douane heeft beslag op de bewuste zending gelegd omdat verondersteld werd dat het hier goederen betrof die op grond van de belgische wet- en regelgeving als militaire goederen worden beschouwd en deze goederen niet vergezeld gingen van een uitvoervergunning.

3 volgens informatie die van de belgische douane werd ontvangen, gaat het om 91 containers met vooral motoren en delen van rupsbanden, afkomstig van tanks die bij het leger van de voormalige ddr in gebruik zijn geweest, en om lichte vrachtwagens, veelal met een opbouw voor het vervoer van vloeibare stoffen en eveneens oorspronkelijk afkomstig uit het wagenpark van het leger van de voormalige ddr. de containers zijn via nederlands grondgebied vervoerd. de vrachtwagens zouden rechtstreeks vanuit duitsland naar belgie zijn getransporteerd.

4 de belgische autoriteiten zijn tot de conclusie gekomen dat ten minste een deel van de zending als zijnde militaire goederen kan worden aangemerkt. de britse eigenaar van de betrokken goederen is echter in belgie een gerechtelijke procedure begonnen, waarin hij bestrijdt dat het om militaire goederen in de zin van toepasbare wet- en regelgeving gaat.
in die procedure is het nog niet tot een uitspraak van de rechter gekomen.

5 de nederlandse autoriteiten hebben, nadat van de belgische autoriteiten werd vernomen dat het vermoedelijk om militaire goederen ging, een onderzoek ingesteld naar mogelijke nederlandse betrokkenheid. tot dusver is niet gebleken dat de doorvoerregeling van de wet wapens en munitie van toepassing is geweest. ook zijn tot dusver geen inbreuken op de nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van de uitvoer van strategische goederen geconstateerd. daartoe is onder meer contact gezocht met de duitse autoriteiten, die vervolgens ook met een onderzoek naar mogelijke duitse betrokkenheid zijn gestart. vanaf het moment van de aanhouding van de goederen in antwerpen liep er al een belgisch onderzoek.

6 ja. zodra de lopende onderzoeken afgerond zijn, zal de kamer worden geinformeerd. op dit moment valt nog niet te zeggen wanneer het nederlandse onderzoek afgerond zal zijn.

Deel: ' Antwoord kamervragen doorvoer wapens naar Eritrea '
Lees ook