Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over de gezondheidseffecten mobiel telefoonverkeer

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991162

12 juli 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Hermann en Vendrik (beiden GroenLinks) over de gezondheidseffecten van mobiel telefoonverkeer (2989913590).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen gezondheidseffect mobiel telefoneren '
Lees ook