Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie Zuidoost- en Oost-Europa Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 24 juni 2002 Behandeld DZO

Kenmerk DZO-153/02 Telefoon 070 - 348 6361

Blad /1 Fax 070 - 348 5329

Bijlage(n) E-Mail DZO@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van de toenmalige leden Hoekema en Valk over de dood van Beylar Quliyev (Azerbeidzjan)
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de toenmalige leden Hoekema en Valk over de dood van Beylar Quliyev (Azerbeidzjan). Deze vragen werden ingezonden op 3 mei 2002 met kenmerk 2010209820.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van BuitenlandseZaken, op vragen van de toenmalige leden Hoekema en Valk.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van de dood, onder verdachte omstandigheden, van de artistieke leider van de band "Shovket", waarover informatie is aangeleverd door de Federatie van Mensenrechtenorganisaties van Azerbaijan?

Antwoord

Ja. Ik heb kennis genomen van de verklaring van de Azerbaijan Federation of Human Rights Organisations. Evenals van persberichten en artikelen over de dood onder verdachte omstandigheden, in de nacht van 18 op 19 april, in Bakoe, van Beylar Quliyev, artistiek directeur van de band "Shovket". Over deze zaak is weinig harde informatie uit andere onafhankelijke bron beschikbaar.

Vraag 2

Bent u bereid om, mede waar toepasselijk in het verband van de Europese Unie, OVSE, en/of Raad van Europa, en bilateraal, deze aangelegenheid aan de orde te stellen?

Vraag 3

Wilt u daarbij zowel een onderzoek naar de toedracht van deze zaak en vervolging van de daders, als naar de algemene situatie van de mensenrechten in Azerbaijan aan de orde stellen?

Antwoord

Deze zaak heeft mijn volle aandacht, net als de kwestie van politieke gevangenen in Azerbaijan en het nakomen door deze nieuwe lidstaat van de Raad van Europa van de toezeggingen en verplichtingen die dit land bij toetreding tot de Raad is aangegaan. Daartoe behoort ook een reeks uitgangspunten met betrekking tot de gang van zaken tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en bij arrestatie van verdachten van een misdrijf.

Het is van belang grondige informatie te verkrijgen over de omstandigheden rond de dood van Quliyev en ik zal, indien deze informatie mogelijke zorgen over de gang van zaken zou bevestigen, deze kwestie zeker in de daartoe geëigende fora aan de orde stellen.

De algemene situatie van de mensenrechten in Azerbaijan heeft mijn voortdurende aandacht, die zich onder meer vertaalt in deelname van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa in de zogeheten 'Ago-groep' die op zeer concrete wijze (onder meer middels regelmatige bezoeken aan Azerbaijan) toezicht houdt op de naleving door Azerbaijan van de committeringen, behorende bij het lidmaatschap van de Raad.


Kenmerk DZO-153/02

Blad /1

===

Deel: ' Antwoord kamervragen Hoekema, Valk over Beylar Quliyev (Azerbaijan) '
Lees ook