Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 28 juni 2002 Behandeld Patrick de Vries
Kenmerk DIE-374/02 Telefoon +31 (0)70-3484209
Blad /1 Fax +31 (0)70-3484086

Bijlage(n) 1 E-Mail patrick-de.vries@minbuza.nl
Betreft Beantwoording vragen van de leden Janssen van Raaij, Eerdmans, Stuger, Schonewille, Smolders, Groenink, Alblas, Dekker, Wiersma, Eberhart, Wijnschenk, Palm, Zeroual en Van As over het controversiële optreden van EU-commissaris Bolkestein
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Janssen van Raaij, Eerdmans, Stuger, Schonewille, Smolders, Groenink, Alblas, Dekker, Wiersma, Eberhart, Wijnschenk, Palm, Zeroual en Van As over het controversiële optreden van EU-commissaris Bolkestein. Deze vragen werden ingezonden op 19 juni 2002 met kenmerk 2010211580.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Janssen van Raaij, Eerdmans, Stuger, Schonewille, Smolders, Groenink, Alblas, Dekker, Wiersma, Eberhart, Wijnschenk, Palm, Zeroual en Van As over het controversiële optreden van EU-commissaris Bolkestein.
---

Vraag 1

---

Heeft u kennisgenomen van de opmerking van het Nederlandse lid van de Europese Commissie over een lijsttrekker bij de verkiezingen in Nederland, als zou deze ons land een "pleefiguur" laten slaan bij internationale optredens?

Antwoord

---

Ja

Vraag 2

---

Wilt u het Nederlandse lid van de Europese Commissie oproepen zich te onthouden van inmenging in de Nederlandse politieke situatie?

Vraag 3

---

Wilt u hem erop wijzen dat hij, gezien het democratische karakter van de Europese Unie (EU), eerbied heeft te tonen voor alle 150 aspirant- of gekozen volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal?

Antwoord

---

De heer Bolkestein vertegenwoordigt in zijn hoedanigheid van lid van de Europese Commissie niet de Nederlandse regering. Zoals in het EG-Verdrag bepaald (art. 213, lid 1 EG), worden de leden van de Commissie op grond van hun algemene bekwaamheden gekozen en bieden zij alle waarborgen voor onafhankelijkheid. Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige regering of enig ander lichaam (art. 213, lid 2 EG). Het is niet aan de regering om Commissaris Bolkestein aan te spreken op specifieke uitlatingen.

Vraag 4

---

Meent u dat EU-commissaris Bolkestein Nederland een "toiletfiguur" heeft laten slaan.

Antwoord

---

De regering ziet geen reden om zich over de door Europees Commissaris Bolkestein gedane uitlatingen uit te spreken.


Kenmerk DIE-374/02

Blad /1

===

Deel: ' Antwoord kamervragen Janssen van Raaij cs over optred en EU-commissa.. '
Lees ook