Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beantwoording kamervragen Van der Staaij c.s. over consulaire ondersteuning aan in Zimbabwe woonachtige Nederlanders

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Consulaire Zaken

Afdeling Consulair en Maatschappelijke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum

12 maart 2003

Behandeld

Alda M.J. Pfaff

Kenmerk

DCZ/Cmap

Telefoon

+31 70 348 4770/6

Blad

1/1

Fax

+31 70 348 5256

Bijlage(n)

1

E-Mail

dcz-cm@minbuza.nl

Betreft

Beantwoording vragen van leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en De Graaf (D'66) inzake consulaire ondersteuning aan in Zimbabwe woonachtige Nederlanders

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van der Staaij, Huizinga-Heringa en De Graaf inzake consulaire ondersteuning aan in Zimbabwe woonachtige Nederlanders. Deze vragen werden ingezonden op 20 februari 2003 met kenmerk 2020307500.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen gesteld door de leden Van der Staaij, Huizinga-Heringa en De Graaf over consulaire ondersteuning aan in Zimbabwe woonachtige Nederlanders

Vraag 1

Zijn u signalen bekend van in Zimbabwe woonachtige Nederlanders die het land willen verlaten maar daarbij sterke tegenwerking ondervinden van de zijde van het regime van president Mugage of handlangers daarvan?

Antwoord

Dergelijke signalen hebben mij niet bereikt.

Vraag 2

Welke assistentie kan de Nederlandse ambassade te Harare aan deze personen verlenen om hun vertrek te vergemakkelijken? Beschikt de ambassade bijvoorbeeld over een evacuatieplan?

Antwoord

De Nederlandse ambassade is reeds lange tijd alert op de situatie en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De huidige situatie in Zimbabwe is van dien aard dat iedere Nederlander het land vrijelijk kan verlaten.

Mochten de in Zimbabwe woonachtige Nederlanders problemen ondervinden bij het verlaten van het land dan kan hen volgens de geldende richtlijnen de noodzakelijke consulaire ondersteuning worden geboden.

De ambassade beschikt over een deugdelijk evacuatieplan, dat voortdurend wordt geactualiseerd.

Vraag 3

Is het u bekend of de ambassade bij het verlenen van assistentie problemen ondervindt? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om hiervoor oplossingen te bieden?

Antwoord

Nee.

Deel: ' Antwoord kamervragen ondersteuning Nederlanders in Zimbabwe '
Lees ook