Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over strafrechtelijk onderzoek tegen een bank in doetinchem
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 16:14


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 april 2000

In antwoord op uw brief van 13 maart 2000, nummer 2990008110, deel ik u mede namens de minister van Financiën mee dat de vragen van het lid Wijn (CDA) van uw Kamer over een strafrechtelijk onderzoek tegen en bank in Doetinchem worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de ministers van Justitie en Financien op de kamervragen (2990008110) van het lid Wijn (CDA) over een strafrechtelijk onderzoek tegen een bank in Doetinchem (ingezonden 10 maart 2000, nr. 2990008110).


1.

Ja


2 en 3.

Het Openbaar Ministerie heeft drie aangiften ontvangen waarin de beleggingssociëteit D'n Anwas een rol speelt. De eerste aangifte is afkomstig van De Nederlandse bank en is gericht tegen de rechtspersoon van sociëteit D'n Anwas, terzake van overtreding van de artikelen 4 en 19 van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen (WTB). Deze aangifte heeft het openbaar ministerie te Zutphen op 27 mei 1999 ontvangen.

De tweede aangifte is eveneens afkomstig van De Nederlandsche Bank. Deze is gericht tegen de Rabobank te Doetinchem, terzake van overtreding van artikel 4 van de WTB. Het openbaar ministerie te Zutphen heeft deze aangifte ontvangen op 15 december 1999.

De derde aangifte is gedaan door een bestuurslid van de sociëteit D'n Anwas op 19 januari 2000 en (aanvullend) op 25 januari 2000. Deze aangifte is gericht tegen de Rabobank Doetinchem, terzake van valsheid in geschrifte/ verduis-tering, en ingediend bij het fraudemeldpunt van de fraude-unit oost te Zutphen (een samenwerkingsverband op het gebied van fraudebestrijding tussen de openbaar ministeries te Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle).


4.

Naar aanleiding van deze aangiften heeft het openbaar ministerie besloten dat een strafrechtelijk onderzoek zal worden ingesteld door een multidisciplinair team onder leiding van een officier van justitie, verbonden aan de fraude-unit oost.


5.

In casu gaat het om toezicht op grond van de Wtb; de Stichting Toezicht Effectenverkeer heeft op grond van deze wet geen toezichtstaak. Over de invulling van de toezichtstaak die De Nederlandsche Bank op grond van de Wtb uitoefent, beschik ik ten aanzien van individuele gevallen niet over informatie; daarover kan ik dan ook geen uitspraken doen. Voor zover ik echter op basis van openbare gegevens kan beoordelen, heeft De Neder-landsche Bank op adequate wijze gereageerd toen zij weet kreeg van de activiteiten van de sociëteit D'n Anwas en Rabobank Doetinchem, middels het instellen van een onderzoek naar de gang van zaken, hetgeen heeft geleid tot bovengenoemde aangiftes.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen onderzoek tegen bank in Doetinchem '
Lees ook