MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: BEANTWOORDING KAMERVRAGEN BELASTINGHERZIENING 2001

PERSBERICHTNR. 99/283 Den Haag 26-november-1999

BEANTWOORDING VAN DE KAMERVRAGEN OVER DE BELASTINGHERZIENING 2001

Staatssecretaris Vermeend en Minister Zalm van het Ministerie van Financiën hebben vandaag de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van wet voor de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee worden de 2269 door de Kamer gestelde vragen inzake de Belastingherziening beantwoord.

Dit document is beschikbaar op de Internetsite van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl/belasting2001

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr.: 070 - 342 8403

26 nov 99 16:55

Deel: ' Antwoord kamervragen over belastingherziening 2001 '
Lees ook