Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over bestrijden ops

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991449

14 juli 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van SZW, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer De Wit (SP) over de bestrijding van OPS (298914980).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen over bestrijden OPS '
Lees ook