Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten Afdeling Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag
Datum 27 mei 2002 Behandeld Drs. C.M.Trooster
Kenmerk DAM-243/02 Telefoon +31 (0)70-3485185
Blad /1 Fax +31 (0)70-3486639

Bijlage(n) 1 E-Mail DAM@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi over de bouw van een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karimi over de bouw van een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Deze vragen werden ingezonden op 3 mei 2002 met kenmerk 2010209780.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Kent u het artikel "Start bouw grootste nederzetting Israël?"

Antwoord

Ja

Vraag 2

Is het waar dat Israël op de Westelijke Jordaanoever is begonnen met de bouw van een nieuwe nederzetting, de grootste tot nu toe?

Antwoord

Waarschijnlijk doelt het artikel waarnaar wordt verwezen op de bouw van het nederzettingenproject tussen de reeds bestaande nederzettingen Elkana en Sharei Tikia. Dit is een omvangrijk project waarvan de Israëlische regering stelt dat de vergunning is afgegeven voor het aantreden van de huidige coalitie die in haar richtlijnen heeft opgenomen 'no new settlements will be created', en voordat een bevriezing van nederzettingen in het Mitchell-rapport was voorgesteld.

Vraag 3

Op welke wijze zult u zowel bilateraal als in EU-verband actie tegen Israël ondernemen om de bouw van deze nederzetting onmiddellijk te stoppen danwel tegen te gaan?

Antwoord.

De Nederlandse regering heeft zich zowel bilateraal als in EU-verband herhaaldelijk krachtig uitgelaten tegen het Israëlische nederzettingenbeleid dat indruist tegen het internationaal recht en als een obstakel voor vrede wordt gezien. De aanbeveling in het Mitchell-rapport over de bevriezing van de bouw van nederzettingen inclusief de 'natural growth', is steeds met klem als een belangrijk onmisbaar element naar voren geschoven in de contacten met de Israëlische autoriteiten. De EU stelt periodiek een zogenaamde 'settlements watch' op, waarin gegevens over de bouw van nederzettingen worden verzameld die in de context van het Europese afwijzende standpunt aan de Israëlische regering worden voorgelegd. Een samenvatting van deze 'settlements watch' is openbaar en vindbaar op de EU-website.


Kenmerk

Blad /1
Metro, 25 april jl.

===

Deel: ' Antwoord kamervragen over bouw nederzetting op Westelijke Jordaanoever '
Lees ook