Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over de coca-cola-affaire

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991418

5 juli 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Weekers (VVD) over de Coca-Cola-affaire (2989914870).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen over Coca-Cola-affaire '
Lees ook