Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Consulaire Zaken

Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

2594 AC Den Haag


Datum

4 maart 2003

Auteur

J. Simons


Kenmerk

DCZ/CM

Telefoon

(070) 3 48 47 70 / 76


Blad

1/1

Fax

(070) 3 48 52 56


Bijlage(n)

1

E-mail

dcz-cm@minbuza.nl


Betreft

Beantwoording vragen van de leden Koenders en Van Oven (PvdA) over de dood van twee Nederlanders in Kashmir

C.c.

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Koenders en Van Oven (PvdA) over de dood van twee Nederlanders in de Indiase deelstaat Kashmir. Deze vragen werden ingezonden op 30 januari 2003 met kenmerk 2020306420.

de Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Koenders en Van Oven (PvdA) over de dood van twee Nederlanders in Kashmir (ingezonden 30 januari 2003).

Vraag 1

Herinnert u zich dat u op 28 januari 2002 in antwoord op vragen van het toenmalig kamerlid Valk en deze leden heeft verklaard dat aan de Indiase autoriteiten was verzocht het rapport over de toedracht van de dood van de betreffende twee Nederlanders zo spoedig mogelijk aan de Nederlandse autoriteiten ter beschikking te stellen?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Is dat gebeurd?

Antwoord

Nee.

Vraag 3

Zo ja, bent u bereid het desbetreffende rapport aan de Tweede Kamer ter beschikking te stellen? Zo neen, bent u van plan bij de Indiase autoriteiten te rapelleren?

Antwoord

De Nederlandse ambassade te New Delhi heeft op 21 januari 2002, nadat bekend was geworden dat het onderzoek naar de dood van de twee Nederlanders was afgesloten, aan de Indiase autoriteiten verzocht om het rapport terzake. Het rapport is door de Indiase autoriteiten echter nog steeds niet vrijgegeven. Er wordt regelmatig gerappelleerd bij de Indiase autoriteiten. Laatstelijk geschiedde dit op 27 januari 2003. Gezien de lange tijd die inmiddels is verstreken en ondanks het regelmatig rappelleren bij de Indiase autoriteiten, moet worden betwijfeld of het rapport inderdaad aan Nederland ter beschikking zal worden gesteld.

Toelichting:

Zie antwoord op vragen van de leden Valk, Koenders en van Oven , Aanhangsel-Handelingen nr. 567, vergaderjaar 2001-2002

===

Deel: ' Antwoord Kamervragen over dood twee Nederlanders in Kashmir '
Lees ook