Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over doorvoer van wapens naar eritrea
Gemaakt: 6-4-2000 tijd: 16:18


1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 april 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen gesteld door het lid

Van Aardenne-Van der Hoeven. De vragen zijn mij gesteld per brief van
16 maart 2000,

onder nummer 2990008470.


1 Ja.


2 en 3 Het Nederlandse onderzoek richt zich op eventuele Nederlandse betrokkenheid bij een in België geblokkeerde leverantie van militaire goederen aan Eritrea. Zoals in het gememoreerde antwoord op eerdere vragen werd aangegeven, is niet gebleken dat de doorvoerregeling van de Wet Wapens en Munitie op deze transactie van toepassing is geweest en zijn er evenmin inbreuken op de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van de uitvoer van strategische goederen geconstateerd. Indien uit het onderzoek of de gerechtelijke procedure in België zou blijken dat dit toch het geval is geweest, zal het Nederlandse onderzoek uiteraard weer geactiveerd worden. Om diezelfde reden wordt het onderzoek niet eerder formeel afgerond dan nadat de Belgische zaak is afgehandeld. Dit is nog niet het geval. Wel heeft een onafhankelijk deskundige in opdracht van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen inmiddels de inhoud van de 91 in België aangehouden containers onderzocht op de aanwezigheid van militaire goederen in de zin van de Belgische uitvoerbepalingen. Het merendeel van de goederen werd daarbij omschreven als onderdelen voor het voertuiggedeelte van Russische tanks van het type T55 (met name rupsbanden, loopwielen, motoren en versnellingsbakken), maar ook werden onderdelen aangetroffen die tot de wapenuitrusting van dit type tank gerekend worden (met name periscopen, vizieren, infrarood schijnwerpers en richtapparatuur). Gelet op de aanwezigheid van deze wapenuitrustingonderdelen en de afwezigheid van gereedschappen en onderdelen die nodig zijn om op de onderbouw van dit type tank een bovenbouw te monteren die het voertuig geschikt maakt voor wegwerkzaamheden en grondverzet, plaatste de deskundige duidelijke vraagtekens bij de stelling van de Britse exporteur dat de goederen bestemd waren voor het herstel van machines voor burgerlijke bouwkundige werken. Mede op grond van die bevindingen is in België proces verbaal opgemaakt, maar of en zo ja wanneer dit uiteindelijk tot een gerechtelijke uitspraak leidt, is niet te voorspellen. De betrokken goederen staan in ieder geval nog altijd onder beslag van de Belgische overheid en mijn toezegging om de Kamer te informeren zodra de eindresultaten van de nog lopende onderzoeken mij bekend zijn, staat nog altijd overeind.

G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen over doorvoer wapens naar Eritrea '
Lees ook