Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Consulaire Zaken i.o. Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken i.o. Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 2 augustus 2002 Auteur Mw. J.A.M. van Boxmeer
Kenmerk DCZ/CM/P-35369/jvb Telefoon (070) 3484770
Blad /1 Fax (070) 3485256

Bijlage(n) 1 E-mail dcz-cm@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van kamerlid Wijnschenk (LPF) over Danny Broens
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Wijnschenk over Danny Broens. Deze vragen werden ingezonden op 26 juli 2002 met als kenmerk 2010213080.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Wijnschenk (LPF) over Danny Broens

Vraag 1

Is het waar dat de Nederlandse regering van de Turkse autoriteiten te horen heeft gekregen dat Danny Broens geen schuld heeft aan het in de nacht van 24 op 25 juni in Alanya plaatsgevonden snorfietsongeval met dodelijke afloop
1).


Antwoord

Danny Broens reed op 25 juni 2002 met een scooter een voetganger aan die zich op de rijbaan bevond. Deze laatste werd hierbij ernstig verwond. Op 3 juli 2002 is deze aan zijn verwondingen overleden. Danny Broens is bij het ongeluk licht gewond geraakt, doch kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

De Nederlandse Ambassade in Ankara is door de Turkse autoriteiten niet rechtstreeks op de hoogte gebracht van de inhoud van het politierapport en derhalve evenmin geïnformeerd of betrokkene al dan niet schuldig is. Wel is van de advocaat vernomen dat uit het politierapport zou blijken dat Danny Broens geen schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeluk. Hierbij wordt voor de goede orde aangetekend dat het politierapport een weergave is van de geconstateerde feiten. De schuldvraag wordt tijdens de zitting van 5 augustus a.s. bepaald door de rechter op basis van de hem beschikbare gegevens over het ongeluk.

Vraag 2

Zo ja, is er dan ook geen reden om Danny Broens in Turkije in detentie te houden tot 5 augustus?

Antwoord

Het politierapport is op 25 juni 2002 ter beoordeling aan de dienstdoende officier van justitie in Alanya voorgelegd. Op basis van de in het rapport vermelde feiten heeft de rechter op dat moment besloten dat er geen reden was om Danny Broens tot de datum van de zitting van de rechtbank in verzekerde bewaring te stellen. Vervolgens werd het dossier ingevolge artikel 104 van het Turkse Wetboek van Strafvordering doorgestuurd naar een hogere rechtbank ("Asliye Ceza Mahkemesi" - Basic Criminal Court). Deze rechtbank heeft op 28 juni 2002 de eerder genomen beslissing vernietigd en heeft alsnog een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd. Volgens het eerder genoemde artikel 104 kan een persoon die betrokken is bij een verkeersongeval met dodelijke afloop in voorarrest worden genomen. Bepaald is dat Danny Broens in hechtenis dient te blijven tot de zitting van de behandelende rechtbank ("Sulh Ceza Mahkemezi" - Criminal Court of Peace) in Alanya op 5 augustus a.s.. Op deze zitting, waarbij een ambassade-medewerker aanwezig zal zijn, zal de rechter overeenkomstig artikel 40 en 455 van het Turkse Wetboek van Strafrecht en artikel 118/5 van de Turkse Verkeerswet en op basis van o.m. het politie- en expertiserapport een uitspraak doen.


1) Telegraaf, 19 juli jl.


===

Deel: ' Antwoord kamervragen over gedetineerde Danny Broens in Turkije '
Lees ook