Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over orgaandonatie

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

647660

29 september 1999

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Buijs en Ross-van Dorp (beiden CDA) over orgaandonatie (2989918060).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen over orgaandonatie '
Lees ook