Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over een studentenstop bij verpleegkunde

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991274

7 juli 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Van der Hoek en Hamer (beiden PvdA) over een studentenstop bij verpleegkunde (2989914220).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen over studentenstop verpleegkunde '
Lees ook