Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over werkdruk van huisartsen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2010654

25 oktober 1999

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Hindriks en Oudkerk (beiden PvdA) over werkdruk van huisartsen (299000970).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen over werkdruk van huisartsen '
Lees ook