Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen transfersom medisch personeel

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991896

30 augustus 1999

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Buijs en Verburg (CDA) over een transfersom voor gespeciliseerd medisch personeel (2989916880).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoord kamervragen transfersom medisch personeel '
Lees ook