Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uitspraken inzake het nederlands drugsbeleid
Gemaakt: 3-4-2000 tijd: 15:10


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

In antwoord op uw brief van 15 maart 2000, deel ik u mee dat de vragen van het lid Halsema van uw Kamer inzake de uitspraken van de heer Hessing, speciaal gezant in Parijs, over het Nederlands drugbeleid, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden op vragen van het lid Halsema aan de minister van Justitie over uitspraken van dhr. Hessing, speciaal gezant in Parijs, over het Nederlands drugbeleid, nr. 2990008410


1.

Ik ben met deze uitspraken bekend. Voor een ambtenaar als de heer Hessing gelden de algemene regels met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren. Daaraan getoetst acht ik de uitspraken, zeker in de context van een ten aanzien van het Nederlands drugsbeleid kritisch programma als de onderhavige uitzending, minder gelukkig.


2 en 3.

Ik laat de opmerkingen van de heer Hessing geheel voor zijn rekening. Ik heb er geen behoefte aan daarop commentaar te leveren. Het standpunt van het kabinet met betrekking tot het gedogen houdt in dat dit een wezenlijk element is voor het Nederlands drugsbeleid, dat ook niet ten principale ter discussie staat. De problematiek van de achterdeur wordt uiteengezet in een binnenkort te verschijnen notitie van het kabinet.


4.

Ik volsta met op te merken dat de heer Hessing te Parijs goed werk heeft verricht.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Kamervragen uitspraken Nederlands drugsbeleid '
Lees ook