Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.452 importverbod voor brits rundvlees in duitsland
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 14:40


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


6 januari 2000

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Th.A.M. Meijer (CDA) over het importverbod van Brits rundvlees in Duitsland.


1

In Duitsland is door de Bondsraad geen formeel verbod ingesteld voor de import van Brits rundvlees. In de praktijk vindt echter geen import plaats. Waarschijnlijk zal de Bonds-regering eind januari of begin februari een besluit nemen over de import van Brits rundvlees. Verwacht wordt dat de Bondsregering zal besluiten de import onder voor-waarden toe te staan. Aangenomen wordt dat daarbij eisen gesteld zullen worden ten aanzien van de etikettering van het rundvlees, zodat duidelijk is wanneer het Brits rundvlees betreft.


2

Nederland heeft in juli 1999 ingestemd met het voorstel op basis van het EU-besluit om de export van Brits rundvlees naar lidstaten en derde landen weer toe te staan. Dit besluit was met name gebaseerd op het wetenschappelijk advies terzake van het `Scientific Steering Comité'. Het comité heeft haar advies naar aanleiding van de discussie tussen Frankrijk en het VK in november herbevestigd.


3

In 1998 en de eerste 7 maanden van 1999 heeft geen import van Brits rundvlees plaats-gevonden vanwege het Europese verbod. Vanaf 1 augustus 1999 is export weer toe-gestaan. De totale import in Nederland vanaf 1 augustus tot heden bedraagt 4213 kg, afkomstig van de twee door de Britse overheid voor export erkende bedrijven.


- 4 Het -


4

Het standpunt van de Europese Commissie is gebaseerd op het reeds genoemde advies van het Scientific Steering Comité. Nederland ziet geen reden te twijfelen aan het advies van dit comité en gaat er dus vanuit dat, gezien de voorwaarden die door de Commissie gesteld zijn aan de export van het Britse rundvlees, het geëxporteerde Britse rundvlees veilig is.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Landbouw op vragen importverbod Brits rundvlees '
Lees ook