expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: LASTENVERZWARING GLASTUINDERS

PERSBERICHTNR. 99/059 Den Haag 18 maart 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS VAN FINANCIEN EN VAN LANDBOUW,

NATUURBEHEER EN VISSERIJ OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER

STATEN-GENERAAL VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN OVER DE MOGELIJKE

LASTENVERZWARING VOOR GLASTUINDERS

VRAGEN:


1.

Op welke termijn denkt u duidelijkheid te krijgen over de door de Europese Commissie te nemen beslissing in verband met de goedkeuring aangaande vrijstelling van de Ecotax?

2.

Zijn de onderhandelingen over de tuinbouwgasprijs gestopt? Welke onzekerheid brengt dit met zich mee met betrekking tot de ecotax?

3.

Indien de onderhandelingen over de tuinbouwgasprijs gestopt zijn, houdt dit verband met het feit dat Brussel de verhoging van btw op water heeft afgekeurd?

4.

Deelt u de mening dat de glastuinders gecompenseerd moeten worden indien de sector geconfronteerd wordt met de lastenverzwaring van 145 miljoen gulden?

ANTWOORDEN:


1.

Zoals uiteengezet in de beantwoording van eerdere vragen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Van Ardenne-van der Hoeven en Reitsma, inzake de vrijstelling van ecotax voor glastuinders heeft de Europese Commissie ten behoeve van een grondiger bestudering van de maatregel voor de glastuinbouw vragen gesteld aan de Nederlandse regering. Naar aanleiding van die vragen heeft overleg plaatsgevonden met ambtenaren van de Commissie, waarin de vragen zijn verduidelijkt. Binnenkort zullen de antwoorden op de vragen aan de Commissie worden gezonden, waarna de Commissie binnen twee maanden een nader besluit zal nemen.

2 en 3.
De onderhandelingen tussen de Gasunie en de tuinbouwsector over de gasprijs zijn niet gestopt.

4.

Indien de Commissie de gehele vrijstelling onaanvaardbaar acht, zou sprake zijn van een lastenverzwaring van f 145 miljoen. Zolang de Commissie hierover geen beslissing heeft genomen, kan ik geen uitspraken doen over de omvang van de lastenverzwaring en de gevolgen daarvan voor de sector.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr.: 070 - 342 8304


18 mrt 99 12:53

Deel: ' Antwoord op kamervragen over lastenverzwaring glastuinders '
Lees ook