---

Kamervragen en antwoorden
---

project Nieuwe generatie Mariniers

28-02-2003

Vraag 1. Eén van de uitkomsten van het Battlefield Management System (BMS)-project moet een C3I-architectuur zijn. Zal het project Nieuwe generatie Mariniers Communicatie en Informatie Systeem (NIMCIS) daarin kunnen passen? Zo nee, waar en hoe onderkent de regering dan (onder meer kosten-)risico's ten aanzien van systemen die matig binnen de NAVO-benadering passen?

Vraag 2. Kan de regering puntsgewijs aangeven waar in de opzet van het NIMCIS-project een verdere 'joint' integratie met BMS te bewerkstelligen is? Indien dat gepaard zou gaan met enige aanpassing in (systeem- dan wel prestatie-)specificaties, kan dan de regering deze consequenties daarbij aangeven, alsmede de argumentatie waarom dergelijke consequenties wel of niet toelaatbaar zijn?

Ja, NIMCIS-fase-1 is evenals BMS toepasbaar in de C3I-architectuur.

NIMCIS bestaat uit twee fases. Fase-1 betreft de realisatie van een transmissielaag, bestaande uit radios voor de transmissie van zowel data als spraak. Fase-2 betreft software, die voorziet in een gevechtsveldinformatiesysteem alsmede een informatiesysteem voor artillerie-vuursteun, inlichtingen, besluitvorming en logistieke ondersteuning. Fase-2 maakt gebruik van de transmissielaag van fase-1 en sluit hierop ook in fasering aan.

BMS voorziet in een gevechtsveldinformatiesysteem. Het BMS kan gebruikt worden op de transmissiemiddelen die met NIMCIS in fase-1 worden verworven. Zowel het project BMS als NIMCIS zijn opgenomen in het defensiebrede Operationele Informatie Voorziening(OIV) programmamanagement en de Defensie Informatievoorzienings Architectuur (DIVA). Beide maken tevens gebruik van internationaal vastgestelde en voor een ieder toegankelijke protocollen (zogenaamde open standaarden) die samenwerking tussen het informatiesysteem en transmissielaag mogelijk maken.

Het BMS of soortgelijke bondgenootschappelijke systemen kunnen een onderdeel zijn van NIMCIS-fase-2 voor wat betreft het gevechtsveldinformatiedeel. Hiervoor zijn geen ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Wat de uiteindelijke behoefte is en hoe deze in de plannen zal worden opgenomen, zal onderwerp van studie zijn, waarbij uiteraard maximaal van de ervaring met BMS gebruik zal worden gemaakt (zie ook het antwoord op de vragen 3, 4 en 5 over het project BMS dat gelijktijdig naar de Kamer wordt gezonden).

Vraag 3. De regering onderkent de risico's met betrekking tot de hardware specificaties. Hoe schat zij de risico's met betrekking tot datatransmissie in?

Het technisch risico met betrekking tot datatransmissie wordt als beperkt ingeschat. In het project NIMCIS zal gebruik worden gemaakt van een zelfde concept, als in het Britse Bowman systeem en het Canadese IRIS systeem. Dit concept is bij deze systemen reeds ontwikkeld en beproefd. Daarnaast wordt in de specificaties van NIMCIS de eis opgenomen dat de radios geschikt zijn voor technische opwaardering om zo ook toekomstige eisen van gebruikers te kunnen accommoderen.

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Antwoord op kamervragen over NIMCIS '
Lees ook