Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4
Den Haag
Directie Consulaire Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Datum
29 januari 2003
Behandeld
R.C. Buffinga
Kenmerk
DCZ/RB-025
Telefoon
070-3484785
Blad
1/1
Fax
070-3484339
Bijlage(n)
1
E-Mail
Dcz-cj@minbuza.nl
Betreft
Beantwoording vragen van de leden Janssen van Raay en Palm(LPF) over de reis van mevrouw Duisenberg

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Janssen van Raay en Palm (LPF) over de reis van mevrouw Duisenberg naar Israël en de Palestijnse gebieden. Deze vragen werden ingezonden op 9 januari 2003 met kenmerk 2020305440.

De Minister van Buitenlandse Zaken
Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Janssen van Raay en Palm (beiden LPF) over de reis van mevrouw Duisenberg naar Israël en de Palestijnse gebieden.

Vraag 1

Zijn de krantenberichten waar dat mevrouw Gretta Duisenberg beschikt over een Nederlands diplomatiek paspoort?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Zo ja, is dit diplomatieke paspoort aan mevrouw Duisenberg verleend wegens haar echtverbintenis met de president van de Europese Centrale bank?

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Indien zij beschikt over een diplomatiek paspoort, vindt u dat dit paspoort moet worden ingetrokken wegens het misbruik daarvan door publiekelijk steun te verlenen aan terroristische aanslagen tegen Israëlische burgers?

Vraag 4

Vindt u dat een tweede reden voor de intrekking van het diplomatieke paspoort van mevrouw Duisenberg de schrobbering is die ze op 20 december 2002 heeft gekregen van mr P.C. Velleman, Officier van Justitie te Amsterdam, waarin hij concludeert dat mevrouw Duisenberg zich opzettelijk voor joden (en voor vele anderen) krenkend en kwetsend heeft uitgelaten, door met een lachje achteraf na enig nadenken het getal 6 miljoen handtekeningen te vermelden?

Antwoord

Op 8 januari jl. heb ik mevrouw Duisenberg een brief geschreven over het gebruik van het diplomatieke paspoort, waarin ik haar heb gevraagd dit paspoort alleen te gebruiken voor dienstreizen van haar echtgenoot tijdens welke zij hem vergezelt. Ik ga ervan uit dat zij zich hier aan zal willen houden. Intrekking van het paspoort is niet aan de orde.

De genoemde uitlatingen van mevrouw Duisenberg betreur ik en wijs ik af.

===

Deel: ' Antwoord op kamervragen over paspoort mevrouw Duisenberg '
Lees ook