Ministerie van Financin

Persbericht

PERS-2003-048

Den Haag, 04-03-2003

Antwoord op kamervragen over de skivakantie als mogelijke aftrekpost

Vragen

1

Kent u het bericht Skivakantie aftrekpost bij belasting?1

2

Vindt u het billijk dat deze luxueuze scholingskosten geheel aftrekbaar zijn van de belasting? Zo neen, bent voornemens juridische maatregelen te treffen?

Antwoorden

1

Ja

2

In het artikel wordt gesuggereerd dat voor de beschreven cursus een fiscale aftrekpost tot 180% van de uitgave zou kunnen worden verkregen. Deze suggestie berust op een misverstand over de van toepassing zijnde regels voor aftrekbare kosten en de scholingsaftrek. Ik licht dit graag toe.

Allereerst moet worden vastgesteld of sprake is van aftrekbare kosten. De kosten dienen een zakelijk karakter te hebben. Indien deze kosten inderdaad zakelijk zijn, gelden twee wettelijke aftrekbeperkingen.


De eerste 1600 in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke zijn niet aftrekbaar, tenzij men kiest voor een aftrek van 90% van de daarvoor in aanmerking komende kosten.

Kosten gemaakt voor reis en verblijf in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke zijn slechts tot een bedrag van 1500 per jaar aftrekbaar.
Vervolgens mag een ondernemer onder voorwaarden een aanvullende aftrek ten laste van zijn winst brengen voor kosten die als scholingskosten worden aangemerkt. Deze aftrek, de scholingsaftrek, bedraagt in 2003 maximaal 60%. Onder scholingskosten wordt slechts verstaan kosten gemaakt voor cursussen alsmede opleidingen of studies voor een beroep. In het besluit van 15 december 2000, nr. CPP 2000/2074M, heb ik aangegeven dat uitgaven voor congressen, seminars, excursies, studiereizen en dergelijke niet onder de regeling voor de scholingsaftrek vallen. Ook de in verband met de scholing gemaakte reis- en verblijfkosten kwalificeren niet als scholingskosten. Voor deze uitgaven kan dus geen scholingsaftrek worden verkregen.

1 De Telegraaf, 29 januari jl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord op kamervragen over skivakantie als mogelijke aftrekpost '




Lees ook