MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MINEZ: Verkoop overheidsaandeel Gasunie

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 213
Datum: 09-12-1999

VERKOOP OVERHEIDSAANDEEL IN GASUNIE

Het lid van de Tweede Kamer M.B. Vos (GroenLinks) heeft aan de minister van Economische Zaken op 2 december 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Is het waar dat de regering overweegt het overheidsaandeel in Gasunie te verkopen? .

2 Zo ja, wat zijn de overwegingen van de regering? Welke argumenten zijn er vóór deze operatie?

3 Wanneer zal de Kamer worden geïnformeerd en waarom is dat niet gebeurd in het kader van de voorgestelde Gaswet?

4 Heeft de mogelijke vervreemding van het overheidsaandeel in de Gasunie consequenties voor het kleine veldenbeleid?

5 Wat zijn de consequenties voor de leveringszekerheid? Dreigen toestanden zoals in het Verenigd Koninkrijk? .. of zoals in Chicago? ...

6 Wat zullen de consequenties zijn voor de werkgelegenheid?

7 Wat zijn de consequenties voor de inkomsten van het rijk?
---------------------------

. Nieuwsblad van het Noorden 27 november jl. en 29 november jl. .. Waar in de winter nu al te weinig gas voorradig is en als gevolg daarvan de prijs omhoog
schiet.
... Waar in de winter wijken om de beurt minder elektriciteit krijgen, volgens het
Nieuwsblad van het Noorden.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Neen. Voor hetgeen wordt overwogen, verwijs ik naar de voornemens van de regering verwoord in de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Gaswet
(II, 26 463), in het bijzonder paragraaf 2.1; alsmede naar de Nota van Wijziging bij de Gaswet, in het bijzonder het onderdeel H. Beide nota's zijn u op 2 december jl. aangeboden.
De Nota naar aanleiding van het verslag Gaswet merkt op dat het wenselijk is dat het aandeelhouderschap in Gasunie op termijn opnieuw dient te worden bezien in samenhang met de afspraken en overeenkomsten binnen het gasgebouw. Het op termijn opnieuw bezien van de overheidsrol in het gasgebouw betekent dat dan alle elementen zullen worden bezien. Er is in dit verband uitsluitend een voorstel bij de Tweede Kamer neergelegd in voornoemde Nota van Wijziging met betrekking tot het planmatig beheer van gasvoorkomens.

2 Vragen 2 t/m 7 zijn niet van toepassing.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Marjolein Wester, tel: (070) 379 64 64

Deel: ' Antwoord op kamervragen verkoop overheidsaandeel Gasunie '
Lees ook