Ministerie van Binnenlandse Zaken


Antwoord regering correctief referendum naar Eerste Kamer

31 maart 1999
Vandaag heeft de regering de memorie van antwoord bij het grondwetsherzieningsvoorstel over het correctief referendum naar de Eerste Kamer gezonden.
De memorie van antwoord bevat een bijlage met een verkenning van de uitvoeringswetgeving, waarin verschillende mogelijkheden worden geschetst. Hierbij wordt tevens ingegaan op het decentrale referendum.
In de memorie van antwoord geeft de regering duidelijk aan dat de Eerste Kamer haar eigen agenda bepaalt. Door tijdige toezending van de memorie stelt de regering de Eerste Kamer in de gelegenheid het voorstel in de huidige samenstelling van de Kamer te behandelen en af te ronden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord regering correctief referendum naar Eerste Kamer '
Lees ook