Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.574 pleegzorg
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 22:35

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

8 februari 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Van Gent (GroenLinks) over pleegzorg (2990005330).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

3

Antwoorden op kamervragen van het lid Van Gent (GroenLinks) over pleegzorg.

(2990005330)

Hebt u kennisgenomen van het artikel «Publiciteit voor een pleegkind schadelijk

gebleken»?

Ja.

Welke beleidsvoornemens heeft u om het tekort aan pleegouders, waartoe De

Nederlandse Gezinsraad onlangs in haar rapport «Arbeid en Pleegzorg in de 21e eeuw»

concludeerde op te lossen?

5.

Bent u bereid pleegouderschap financieel aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door een

redelijke (onkosten)vergoeding of betaald pleegouderschap?

2 en 5.

Voor het tekort aan pleeggezinnen zijn diverse oorzaken te noemen.

Een onderzoek naar de financiële en bedrijfsmatige randvoorwaarden binnen de pleegzorg wordt op het moment uitgevoerd binnen het driejarige Project Trillium. Naar aanleiding van de resultaten van dit project, die in de loop van dit jaar bekend worden, zal worden bezien op welke wijze de knelpunten kunnen worden opgelost.

3.

Bent u bereid, in overleg met staatssecretaris Verstand, verschillende vormen van

zorgverlof voor en flexibele werktijden voor pleegouders mogelijk te maken?

3.

Op dit moment ben ik -in het kader van de voorgenomen Algemene Wet Arbeid en Zorg-

bezig met Staatssecretaris Verstand om te bezien of het mogelijk is verschillende vormen van zorgverlof ook voor pleegouders mogelijk te maken

4.

Bent u bereid, in overleg met staatssecretaris Verstand, pleegzorg op te nemen in de

experimenten dagindeling?

4.

De subsidieregeling dagindeling maakt geen onderscheid tussen verschillende doelgroepen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Volksgezondheid op kamervragen over pleegzorg '
Lees ook