Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over invoering drankpas

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2020953

10 december 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Buijs en Van de Camp (beiden CDA), over de invoering van een drankpas (2990003020).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Antwoorde kamervragen over invoering drankpas '
Lees ook