Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.372 investeringsverbod m.b.t. myanmar

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 11:39


1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 dec. 1999

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op vragen van het lid van de Tweede Kamer Koenders over een investeringsverbod met betrekking tot Myanmar.


1 en 2 Ik heb kennis genomen van de krantenberichten over het contract voor de levering van een snijkopzuiger door IHC Caland aan het Ministerie van Transport van Birma. De regering moedigt handel met en investeringen in Birma op geen enkele wijze aan, zolang mensenrechtenschendingen op de huidige schaal voortduren en de terugkeer naar de democratie wordt geblokkeerd.


3 en 5 Er is op dit moment geen effectieve regelgeving die levering verbiedt. Tot nu zijn in het Gemeenschappelijk Standpunt over Birma van de EU als sancties met een economische werking een boycot op afgifte van visa (ook transitvisa) voor de EU aan vertegenwoordigers van het regime en een wapenembargo opgenomen. Dit Gemeenschappelijk Standpunt zal in april 2000 wederom worden bezien. In het licht van de voortdurende mensenrechtenschendingen in Birma blijft Nederland actief streven naar consensus over het opnemen van meer economische sancties in het Gemeenschappelijk Standpunt.

Ik spreek regelmatig met Nederlandse bedrijven over de maatschappelijke aspecten van

internationaal ondernemen. Zo heb ik ook IHC Caland duidelijk het standpunt van de

regering ten aanzien van handel met en investeringen in Birma overgebracht. Daarbij is ook duidelijk gemaakt dat Nederland voorstander is van multilaterale economische sancties.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoorden inzake investeringsverbod m.b.t. Myanmar '
Lees ook