Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MINFIN: EMU-Saldi van de Euro-landen

Persbericht

No 01/215 Den Haag 12 juli 2001 13 juli 2001

Antwoorden op Kamervragen over EMU-saldi van de Euro-landen

Dit zijn antwoorden op Kamervragen van 5 juli van de leden Van Beek en Hessing van de Tweede Kamer.

Vraag 1
Deelt u de mening van Commissaris Solbes dat de EU-lidstaten te weinig ambitieus zijn met hun begrotingsbeleid en dat dit de geloofwaardigheid van de EMU aantast? Ondersteunt u zijn oproep dat de lidstaten elkaar scherper moeten gaan kritiseren?

Vraag 2
Deelt u zijn verwachting dat Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal dit jaar een tekort zullen hebben van 2% van het BBP of meer?

Vraag 3
Wat waren de begrote EMU-saldi voor 2000 van de 12 euro-landen en wat waren de gerealiseerde saldi?


1. Vraag 4
Wat zijn de begrote EMU-saldi voor 2001 van de 12 euro-landen en wat zijn de vermoedelijke belopen?


2. Vraag 5
Wat zijn de beoogde EMU-saldi voor 2002 van de 12 euro-landen? Is dit conform het Stabiliteits- en Groeipact?

Antwoord 1
De beoordeling van elkaars begrotingsdoelstellingen vindt plaats bij de behandeling van de stabiliteitsprogramma's. De daaruit voortvloeiende Raadsopinies over deze programma's bevatten in een aantal gevallen kritische opmerkingen en aansporingen tot het ten toon spreiden van meer ambitie op budgettair gebied. Gedurende het jaar ziet de Eurogroep en Ecofin Raad toe op de
feitelijke begrotingsontwikkelingen en de verhouding van deze ontwikkeling tot de gestelde doelstellingen.

Antwoord 2
Onlangs heb ik de Kamer, op verzoek van het lid Hessing, geïnformeerd over de begrotingscijfers in de lidstaten van het eurogebied (brief d.d. 4 juli 2001, kenmerk BFB 01/523m). De daarin opgenomen ramingen van de Commissie, gebaseerd op de Spring Forecasts 2001, voor genoemde landen zijn allemaal lager dan 2% BBP (Frankrijk 1,1% (excl. UMTS), Duitsland 1,7%, Italië 1,3% BBP en Portugal 1,5% BBP). In het recente Commissie-rapport 'Public Finances in EMU 2001' merkt de Commissie bij deze ramingen op dat als gevolg van de lagere economische groei de opwaartse risico's overheersen. De Commissie heeft echter geen concrete verwachting geuit omtrent het tekort in deze landen. Alleen bij Italië heeft de Commissie opgemerkt dat er een reële mogelijkheid is dat het tekort beduidend hoger uitkomt dan de bijgestelde raming van het vorige Italiaanse kabinet van 1% BBP.

Antwoord 3
In onderstaande tabel staan naast de voorlopige realisaties van de EMU-saldi in de 12 euro-landen, zoals opgenomen in de Spring Forecasts 2001 van de Commissie, de EMU-saldi zoals opgenomen in de stabiliteitsprogramma's die voorafgaand aan (of begin) 2000 bij de Europese Commissie zijn ingediend.

Tabel 1 EMU-saldi euro-landen 2000 (exclusief UMTS-opbrengsten), in % BBP

Begroot Voorlopige realisatie
België -1,0 0,0
Duitsland -1,0 -1,0
Spanje -0,8 -0,4
Frankrijk -1,7 -1,4
Ierland 3,3 4,6
Italië -1,5 -1,5
Luxemburg 2,5 5,5
Nederland -0,6 1,6
Oostenrijk -1,7 -1,5
Portugal -1,5 -1,8
Finland 4,7 6,7
Griekenland -1,2 -0,9
conform brief aan de Kamer van 15 juni 2001 (kenmerk BZ 01/796m)


3. Antwoord 4
In onderstaande tabel staan, naast de vermoedelijke belopen van de EMU-saldi in de 12 euro-landen zoals geraamd door de Commissie in de Spring Forecasts 2001, de EMU-saldi zoals opgenomen in de stabiliteitsprogramma's die voorafgaand aan (of begin) 2001 bij de Europese Commissie zijn ingediend.

Tabel 2 EMU-saldi euro-landen 2001 (exclusief UMTS-opbrengsten), in % BBP

Begroot Raming Commissie
België 0,2 0,5
Duitsland -1½ -1,7
Spanje 0,5 0,1
Frankrijk -1,0 -1,1
Ierland 4,3 3,9
Italië -0,8 -1,3
Luxemburg 2,6 4,0
Nederland 0,7 0,5
Oostenrijk -¾ -0,7
Portugal -1,1 -1,5
Finland 4,7 5,3
Griekenland 0,5 0,0
raming Voorjaarsnota 2001


4. Antwoord 5
In onderstaande tabel staan de EMU-saldi voor 2002 zoals opgenomen in de stabiliteitsprogramma's die voorafgaand aan (of begin) 2001 bij de Europese Commissie zijn ingediend. Daarnaast staan de ramingen van de Commissie in de Spring Forecast 2001 vermeld.

Tabel 3 EMU-saldi euro-landen 2002, in % BBP

Beoogd Raming Commissie
België 0,3 0,7
Duitsland -1,0 -1,2
Spanje 0,2 0,2
Frankrijk -0,6 -0,8
Ierland 3,8 3,6
Italië -0,5 -1,0
Luxemburg 2,5 3,0
Nederland ¼/½ 1,4
Oostenrijk 0,0 0,0
Portugal -0,7 -1,5
Finland 4,4 5,2
Griekenland 1,5 0,6
behoedzaam resp. gunstig scenario

Volgens de Ecofin Raad voldoen alle lidstaten aan de vereisten van het Stabiliteits- en Groeipact met uitzondering van Portugal. De Ecofin Raad oordeelde in zijn Raadsopinie dat het beoogde Portugese begrotingssaldo pas na 2002 in overeenstemming is met de vereisten uit het Stabiliteits- en Groeipact. Het beoogde Portugese begrotingssaldo in 2002 is weliswaar lager dan het Duitse, maar als gevolg van een grotere gevoeligheid voor economische schommelingen is de veiligheidsmarge onder de 3%-tekortnorm in het Portugese geval onvoldoende.

Woordvoerder drs. F.F.M. Kemperman
Telnr. 070-3428236

13 jul 01 15:21

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoorden op Kamervragen over EMU-saldi van de Euro-landen '
Lees ook