Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden

Aanpassing van Vliegkamp Valkenburg

14-08-2001

Antwoorden op de vragen van het Tweede-kamerlid Albayrak over aanpassing van Vliegkamp Valkenburg

1. Kunt u een overzicht geven van de bedoelde investeringen maximaal Mf 9 voor de plannen inzake vliegkamp Valkenburg met daarbij het tijdpad?

De in antwoorden op eerdere vragen genoemde investeringen betreffen het hoofdplatform, een aangepaste invulling van de hotelfunctie en de ziekenboeg. Daarvoor zijn in de plannen respectievelijk opgenomen fl. 1 miljoen, fl. 5 miljoen en fl. 3 miljoen. Deze bedragen zijn verdeeld over de jaren 2001 en 2002.

2. Wanneer is het huurcontract met de Duinwatermaatschappij Zuid Holland (DZH) verlopen? Wat is de verklaring voor het feit dat niet tijdig de huur van de ziekenboeg is verlengd voor de tijd dat het Marinevliegkamp blijft bestaan?

Het oorspronkelijke huurcontract met DZH liep af op 1 januari 2000. Omdat het niet mogelijk bleek tijdig vervangende nieuwbouw te realiseren voor alle op het DZH-terrein gelegen gebouwen van de Koninklijke Marine, bereikte de Koninklijke Marine in juli 2000 overeenstemming met DZH om zonodig tot 1 januari 2003 gebruik te blijven maken van enkele gebouwen, waaronder de ziekenboeg. Naar aanleiding van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, en het daarin aangekondigde voornemen de Groep Maritieme Patrouillevliegtuigen te verplaatsen, overlegt de Koninklijke Marine thans met DZH over de mogelijkheden tot verlenging van de huurovereenkomst tot sluiting van het Marinevliegkamp Valkenburg.

3. Wanneer verwacht u de uitkomst van de gesprekken met DZH omtrent het handhaven van de huurovereenkomst van de ziekenboeg?

Ik verwacht dat de uitkomst van het overleg tussen de Koninklijke Marine en DZH direct na de zomer bekend zal zijn.

4. Kunt u aangeven of het bedrag van Mf 9 lager uitvalt als het contract met DZH verlengd kan worden? Of moet er rekening worden gehouden met juist een hoger bedrag als het contract niet wordt verlengd?

In geval van verlenging van het contract kan worden overgegaan tot renovatie in plaats van nieuwbouw van de ziekenboeg. Naar verwachting zal dat ten opzichte van de genoemde fl. 9 miljoen een besparing opleveren van fl. 1 miljoen. De huidige investeringsplannen zijn gebaseerd op de huidige overeenkomst met DZH.


Deel: ' Antwoorden op vragen over aanpassing Vliegkamp Valkenburg '
Lees ook