Ministerie van Financien

Titel: ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN VAN HET LIDPersberichtnr.


01/213


Den Haag

12 juli 2001

Antwoorden van de Staatssecretaris van Financien op vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Hoekema (D66) over de f100-maatregel


1.


Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Hof te Leeuwarden over het recht van bewoners van recreatiewoningen op de zalmsnip (f100,00 uitkering)?

Ja


2.


Bent u voornemens in overleg met de VNG de uitspraak van het Hof in uw beleid te laten verwerken? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?

Uit contacten met de VNG heb ik vernomen dat de desbetreffende gemeente bij de Hoge Raad beroep in cassatie heeft ingesteld. Ik wacht het arrest hieromtrent af.

Deel: ' Antwoorden op vragen van D66 over de F100-maatregel '
Lees ook