Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.369 studiehuis 2e fase

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 11:24


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 dec. 1999

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Cornielje van uw Kamer inzake onderzoek in opdracht van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs over het studiehuis in de Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde fax met kenmerk 2990004190.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Cornielje van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 14 december 1999, kenmerk 2990004190)


1. Ja. Dit artikel is verschenen naar aanleiding van een pas verschenen boek van prof. Imelman e.a. waarin kritiek wordt geleverd op het studiehuis.


2. Het rapport waarnaar in het artikel in HP/De Tijd (en het boek) wordt verwezen, is inderdaad opgesteld in 1997 en vloeide voort uit een opdracht van het PMVO. Er is echter geen sprake van (empirisch) onderzoek van het studiehuis. Het ging niet over de tweede fase of het studiehuis, maar over de kerndoelen basisonderwijs en basisvorming. Alleen in een bijlage wordt zeer kort ook nog over de tweede fase gesproken, maar niet in de kritische zin van het pas verschenen boek. De verwijzing in het boek naar het eerder aangeboden rapport is misleidend omdat daarmee wordt gesuggereerd dat het rapport dezelfde kritiek op het studiehuis al bevatte, hetgeen onjuist is.


1. Het product is aangeleverd op 4 juni 1997.


2. Het PMVO heeft geconstateerd dat het geleverde product niet aansloot op de onderzoeksopdracht, maar een theoretische stellingname betrof in een oude richtingenstrijd over de wenselijkheid van vaardigheidsdoelen in het onderwijs. Het heeft daarom besloten niet tot openbaarmaking over te gaan.


3. Ja; het gaat hierbij.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoorden over studiehuis in 2e fase Voortgezet Onderwijs '
Lees ook