Ingezonden persbericht


Persbericht

Arnhem, dinsdag 27 juni 2006

ANVS onderstreept noodzaak samenwerking bij schuldenproblematiek

Arnhem - De Algemene Nederlandse Vereniging van Schuldbemiddelaars juicht de door staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voorgestelde samenwerking om de schuldenproblematiek aan te pakken, van harte toe. "Te vaak zien wij dat onze klanten veel te laat bij de juiste hulp terechtkomen doordat samenwerking ontbreekt", stelt Hans Werdmueller, secretaris van de ANVS.

Afgelopen maandag belegde het Ministerie van SZW een bestuurlijke conferentie over de aanpak van problematische schulden. Ook de relatief jonge maar snel groeiende brancheorganisatie ANVS was hierbij aanwezig. "Onze leden lopen er iedere dag opnieuw tegenaan dat hun klanten veel te lang blijven doormodderen. Ze vullen het gat van de ene lening met torenhoge rente, met een nieuwe lening tegen opnieuw veel te hoge rente." De ANVS ziet dat mensen niet uit deze vicieuze cirkel komen omdat er gebrek is aan adequaat inkomensbeheer: "Wanneer er wél goed inkomensbeheer is, kunnen ANVS-leden alle leningen van hun cliënten tegen absurd hoge rentes vervangen door één lening tegen normále rentetarieven. Daardoor ontstaat de benodigde ruimte om de opgestapelde schulden af te lossen", stelt Werdmueller. Door de aanpak van de ANVS te volgen, kan ook een traject van schuldbemiddeling of zelfs een wettelijk schuldsaneringtraject voorkomen worden. "Dat is voor alle partijen beter", aldus Werdmueller. "Voor de cliënt, omdat hij zijn zelfstandigheid en waardigheid behoudt maar ook voor de schuldeisers. Zij krijgen immers het geld waar ze recht op hebben. Daarnaast verlaagt deze aanpak ook de druk op bijvoorbeeld gemeentelijke diensten." De ANVS juicht het initiatief van het ministerie erg toe omdat er nu ruimte lijkt te komen voor nieuwe aanpak van schuldhulpverlening. Werdmueller: "Jammer genoeg worden mensen bijzonder weinig gewezen op het bestaan van (hulp bij) inkomensbeheer. Het is zeer wenselijk dat alle partijen die betrokken zijn bij deze problemen, van kredietverstrekkers tot schuldbemiddelaars en inkomensbeheerders, elkaar opzoeken in plaats van tegenwerken. Dat laatste gebeurt helaas nog veel te vaak", aldus Werdmueller. Naast een kabinetstoezegging van 25 miljoen euro, is het resultaat van de conferentie een viertal werkgroepen en de afspraak om 6 regionale bijeenkomsten te beleggen. "Wij hebben de indruk dat deze bestuurlijke bijeenkomst werkelijk zeer resultaatgericht was", stelt Werdmueller. "Samen met de ministeries van EZ en Justitie, de overkoepelende organisatie van Stads- en Gemeentelijke Kredietbanken (de NVVK) en Divosa maakt de ANVS deel uit van de werkgroep hulpverlening. Wij zien ernaar uit om op constructieve manier met deze partijen aan de slag te gaan."

Deel: ' ANVS onderstreept noodzaak samenwerking bij schuldenproblematiek '


Lees ook