PERSBERICHT

ANWB bewijst leden slechte dienst

De Verontruste ANWB-leden vinden de actie die de ANWB voert tegen rekeningrijden misleidend. Met de oproep aan de leden om zich tegen rekeningrijden uit te spreken, poogt de ANWB maatschappelijke onrust te creëren. Dit is ongewenst, en het past ook niet bij de maatschappelijke rol en positie van de ANWB. rekeningrijden is meermalen onderwerp geweest van politieke discussie en besluitvorming. Het lijkt erop dat de directie van de ANWB zich er niet bij neer kan leggen dat er een besluit is genomen dat haar onwelgevallig is, en nu over de rug van de leden alsnog haar gelijk probeert te halen. De Verontruste ANWB-leden vinden dat de ANWB met die benadering de leden een slechte dienst bewijst. In de afgelopen jaren is het maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden langzaam gegroeid. Niemand betaalt graag extra voor de auto. Toch groeit het besef dat we toe moeten naar een andere betaling voor mobiliteit.

Rekeningrijden is een stap in die richting, en vormt een onderdeel van een totaal maatregelenpakket dat poogt mobiliteit in algemene zin te blijven waarborgen. Dat prijsmaatregelen onderdeel van dit pakket uitmaken is al jaren geleden ook door de ANWB geaccepteerd. Met de nu ingezette actie gooit de ANWB het moeizaam verkregen draagvlak bewust te grabbel. Daarmee plaatst de ANWB zich buiten spel, en verliest zij haar geloofwaardigheid als serieus en betrouwbaar gesprekspartner. Werkelijke belangenbehartiging voor de ruim drie miljoen leden vraagt een constructieve en meedenkende rol van de ANWB. De Verontruste ANWB-leden roepen de directie in een brief op om de actie tegen rekeningrijden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Tevens roepen we de Bondsraad op om de directie nadere en uitgebreide toelichting te vragen over de wijze waarop de actie is voorbereid, en de wijze waarop de Bondsraad hierbij betrokken is.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Marc van Lieshout (024-3652368 of 3222328),

Jan van Well (024-3603127 of 3602022) of

Erik van Dijk (038-4600524 of 4251534).

en:

wwww.antenna.nl/vanwbl

Zoekwoorden:

Deel: ' ANWB bewijst leden slechte dienst met actie rekeningrijden '
Lees ook