ANWB verslikt zich in test klimparken


Statement uit touwparcours branche geeft uitleg

BERGEIJK, 20140729 -- Aanleiding Dit statement is een reactie op de “ANWB Klimparken test” welke eind mei 2014 in het blad “De Kampioen” (resp. internet) is gepubliceerd. Als resultaat van deze test stelt en benadrukt de ANWB dat er hoofdzakelijk één technisch criterium is waar rekening mee gehouden dient te worden bij de beoordeling of een klimpark veilig of onveilig is.

Als gevolg van deze publicatie van de ANWB, voelen de lezers van het artikel zich onzeker over het bezoeken van klimparken t.a.v. de veiligheid. Daarom reageren wij als professionals uit de branche om u van meer informatie omtrent dit onderwerp te voorzien.


Veiligheid van klimparken niet eenvoudig
Veiligheid is onze belangrijkste zorg en daarom steunen wij alle initiatieven die de veiligheid van klimparken verhogen, zoals onderzoeken en tests. Echter, de veiligheid van klimparken is geen eenvoudige zaak, wat wel wordt gesuggereerd in de “test” van de ANWB. Er zijn veel factoren die de veiligheid van klimparken kunnen beïnvloeden, dus niet alleen de aanwezigheid van een “permanent zekeringssysteem”. Vanuit het oogpunt van de ANWB  zijn alleen klimparken met een permanent zekeringssysteem veilig, dit is niet waar.


 Er is in de ANWB test veel geschreven over veiligheid, welke systemen en processen veiliger of juist minder veilig zijn dan andere, etc.. Dit is echter niet de juiste benadering. Het is veel nuttiger om duidelijk te maken dat onze branche (d.w.z. de outdoor branche, waarvan klimparken slechts een klein onderdeel zijn) anders is dan elke andere branche, aangezien we geloven dat risico’s, tot op zekere hoogte, niet per definitie slecht zijn! In tegendeel zelfs. Wij zijn ervan overtuigd dat het voordelen heeft voor zowel de persoon maar ook voor de samenleving, als men onder toezicht leert omgaan met een bepaalde mate van risico.

 De klimparken branche is zeer divers, het bewustzijn van de risico’s is niet altijd voor de hand liggend voor degene die deelnemen aan een touwen-parcours. Sterker nog, wij hebben het vermoeden dat het regelmatig voorkomt dat deelnemers zich niet volledig bewust zijn van de risico’s. Als de risico’s niet voldoende worden begrepen door de gebruiker, is het de taak van de parkeigenaar om de risico’s te verminderen naar een niveau, dat elke professional (in onze branche) als acceptabel zou beschouwen. Dit kan op drie manieren worden gedaan. Technologie, mate van toezicht en veiligheidsinstructie. Simpel gezegd komt het erop neer dat bijvoorbeeld een permanent zekeringssysteem voornamelijk is gebaseerd op technologie gecombineerd met toezicht. Een klimpark met een zelf-zekeringssysteem is voornamelijk gebaseerd op goede instructie en toezicht. Een zipline vraagt altijd om goede instructie en hoge mate van supervisie.

 Wat zijn de misverstanden?
De ANWB beweert dat een permanent gezekerd parcours het enige acceptabele type zekeringssysteem in een klimpark is. Of op zijn minst stellen zij dat dit het veiligste is. Wij denken niet dat dit het geval is. Het is aannemelijk te veronderstellen dat de deelnemers degenen zijn die het meest geïnteresseerd zijn in hun eigen veiligheid. Met andere woorden: zelfbehoud! Bij elk systeem is de juiste instructie en training van het grootste belang. Het gaat dus meer om hoe met het systeem wordt omgegaan, dan de keuze van het systeem. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat een goed georganiseerd klimpark, met willekeurig welk zekersysteem, veilig gerund kan worden.

Risicobeheersing belangrijker dan veiligheidssysteem.
In de ANWB test wordt de illusie gewekt dat voor de deelnemer een zelf-gezekerd klimparken per definitie gevaarlijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet zo is. In zelf-gezekerde parcoursen leren de gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid te vergroten. Dit resulteert in het vergroten van verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dit is iets wat alle vertegenwoordigers  van de recreatie branche alsook de ANWB zouden moeten aanmoedigen.

Het is zinloos om te beweren dat een bepaald systeem veiliger is dan een ander. Elk klimparken of klimpark brengt voor de gebruiker risico’s met zich mee. Ook hiervoor geldt dat, indien het parcours op de juiste wijze wordt gebruikt, elk parcours veilig is. Misbruik kan uiteraard resulteren in serieuze blessures of erger. Hierin bestaan ook bij klimparken geen uitzonderingen!

Dit statement wordt ondersteund door de volgende organisaties uit de branche:

Vereniging van buitensport ondernemers - www.vebon.nl
Stichting Veilig werken Buitensport – www.svwb.eu
European Ropes Course Association – www.erca.cc


Deel: ' ANWB verslikt zich in test klimparken '


Lees ook