Algemene Onderwijsbond


Salarisstops weg?

In zijn tweede bod voor de ondrwijs-cao (11 januari) heeft minister Hermans voorgesteld de salarisstops weg te halen uit de carriërepatronen. Met dit bod reageerde hij op de eis van de bonden dat de salarisachterstanden worden ingelopen. AOb-onderhandelaar Ton Rolvink heeft het voorstel bespreekbaar genoemd. In het derde bod van de minister, dat hij dinsdag uitbracht, ontbrak het voorstel echter weer.

De salarisstops in de schalen 9 en 10 (onderwijzend personeel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo) komen na het achttiende dienstjaar. In schaal 9 blijft het bruto-inkomen drie jaar achtereen f 5092,-. Met de volgende periodieke verhoging stijgt het inkomen naar f 5189,- (huidige bedragen). Als die twee jaar eerder komt, scheelt dat in het eerste jaar twaalf keer 97 gulden = 1164 gulden. In de dienstjaren daarna loopt dit bedrag op tot bijna zestienduizend gulden. In schaal 10 is de periodiek na de stop 182 gulden hoger, het weghalen scheelt in twee jaar ruim vierduizend gulden, in totaal bijna veeertienduizend gulden. In schaal 11 (mbo) komt de stop na twaalf dienstjaren, de periodiek erna is 202 gulden hoger. Het effect duurt in deze schaal zeven jaar en bedraagt in die periode 24.504 gulden. In schaal 12 duurt de stop maar een jaar, na het vijftiende dienstjaar.

Het voordeel van het weghalen is ongeveer even groot als bij schaal 9. Personeel dat net in de stops zit of er voorbij is, zou van het weghalen ervan niets merken. Minister Hermans stelde in zijn tweede bod voor om deze personeelsleden een compensatie te geven in de vorm van een uitkering ineens of een toeslag. Het onderwijsondersteunend personeel heeft ook een soort salarisstops, daar duren ze langer en ze komen ook vaker voor. In feite krijgen de oop'ers, na een korte aanloopperiode met elk jaar een periodieke verhoging, eens in de zoveel jaar een periodiek erbij. Het maximumsalaris wordt in elf tot veertien jaar gehaald. De inzet van de gezamenlijke onderwijsbonden voor het oop is een vloer in de regulier salarisverhoging, zodat deze procentueel hoger uitvalt dan voor de leraren.

Bonden: Hermans kreeg niet meer geld

De onderwijsbonden hebben niet de indruk dat minister Hermans van het kabinet meer financi‰le ruimte heeft gekregen voor de onderwijs-cao. Dit zeggen ze in een verklaring die dinsdagavond aan de pers werd voorgelezen. Het overleg over de cao werd 26 januari hervat in Den Haag.

Minister Hermans deed een nieuw salarisbod voor 1999. Per 1 februari wil hij een verhoging geven van 2,25 procent. Dat is gemiddeld 2,06 procent. Daarnaast biedt hij een eindejaarsuitkering van 0,5 procent, samen 2,56 procent. Voor de algemene salarisverhoging is dit bod een flinke stap vooruit. Het effect van zijn tweede bod (11 januari) was een gemiddelde verhoging in 1999 van 1,4 procent, zonder eindejaarsuitkering. Het derde bod lijkt dus 1,16 procent hoger dan het tweede. In het tweede bod zat echter ook het voorstel om de stops in de salarislijnen weg te halen. Deze stops kosten leraren op lifetime-basis tussen de 13.000 en 24.000 gulden. Het weghalen biedt dus groot voordeel voor degenen die de stops nog voor zich hebben. De minister bood 11 januari bovendien aan om de mensen die deze inkomensderving al hebben gehad een compensatie te geven. In het derde bod ontbrak het weghalen van de stops en de compensatie. "We hebben daarom geconstateerd dat er in het nieuwe pakket van de minister alleen met geld heen en weer is geschoven. We hebben bepaald niet de indruk dat Hermans van het kabinet meer ruimte heeft gekregen", aldus Ton Rolvink na afloop van het overleg. Hij is onderhandelaar van de Algemene Onderwijsbond en eerste woordvoerder namens de gezamenlijke bonden. Hermans handhaafde 26 januari zijn voorstel om de competentiebeloning in te voeren. In het regeerakkoord van Paars is hiervoor 215 miljoen gulden ter beschikking gesteld. De onderwijs-

bonden voelen niets voor het voorstel, dat ze opvatten als een vorm van prestatiebeloning. Tijdens de grote stakingsbijeenkomsten van vorige week hebben de bonden er steeds voor gepleit om het geld voor de competentiebeloning te gebruiken voor verbetering van de onderwijs-cao. Bij de stakers bleek grote afkeer van competentiebeloning. Dinsdag hebben de bonden in het overleg een pakket voorstellen gedaan als alternatief voor de competentiebeloning. Ondanks hun kritiek op de nieuwe voorstellen van minister Hermans hebben ze zelf een stap in de richting van de minister gedaan. De algemene salariseis is teruggebracht van 3,5 naar 3 procent. De overige eisen blijven echter staan. Het overleg werd woensdag vanaf half twaalf voortgezet. Rolvink wilde zich niet uitlaten over de kansen op een akkoord. Uit de opmerking dat Hermans alleen met geld heeft geschoven, kan echter worden opgemaakt dat de onderwijsbonden ontevreden zijn over de reactie van de minister op de stakingen van vorige week. Voor de onderhandelaars is de opkomst van 78.000 stakers een steun in de rug. "Maar ik voel ook elke dag de verantwoordelijkheid. Al die stakers verwachten nu een behoorlijke cao", aldus Rolvink dinsdag, voor de hervatting van het overleg.

Deel: ' AOB Salarisstops weg '
Lees ook