ALGEMENE ONDERWIJSBOND AOB

AOb stapt uit arbeidsvoorwaardenoverleg primair onderwijs

Utrecht, 1 december 1999 = De Algemene Onderwijsbond (AOb) is opgestapt uit het overleg over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (SCOW-PO). Reden hiervoor is de weigering van de voorzitter van de SCOW-PO om in overleg over sociaal beleid voor leraren in het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) te treden.

De AOb heeft verzocht om overleg over de consequenties voor OALT-leraren sinds de OALT-wet in augustus 1999 in werking trad. Als gevolg van deze wet, die bepaalt dat het onderwijs in eigen taal en cultuur voor groep 5 tot en met 8 buiten het onderwijs moet plaatsvinden, is een daling van het aantal leerlingen gesignaleerd. Nu de lessen geen deel uitmaken van het reguliere onderwijs, sturen sommige ouders hun kinderen niet meer naar de buitenschoolse lessen. De OALT-leraren zitten in een moeilijke positie en vrezen voor hun ontslag.
De Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst adviseerde in oktober 1998 om met spoed over de aanpak van een eventueel ontslag van OALT-leraren te bespreken. De AOb heeft bij herhaling om overleg verzocht en deed dit uiteindelijk schriftelijk in oktober 1999. Toegezegd was dat vandaag een antwoord op de brief zou worden gegeven, zodat eventueel het overleg over het sociaal beleid kon worden gevoerd. De voorzitter van de SCOW-PO was bereid het onderwerp in januari te bespreken. De AOb vindt het steeds maar wegschuiven en ontkennen van de problematiek verwerpelijk, omdat het verhindert dat de AOb voor de belangen van deze groep leraren kan opkomen. De AOb wil pas weer aan tafel als er antwoord op de brief komt.


----------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marja Eestermans, voorlichter van de AOb
op telefoonnummer 030 / 2989210.

01 dec 99 15:50

Deel: ' AOb stapt uit arbeidsvoorwaardenoverleg primair onderwijs '
Lees ook