Algemene Onderwijsbond

AOb-voorzitter Walter Dresscher ontevreden over aanpak lerarentekort

"De koning belooft taart, maar heeft niet genoeg bakkers"

Utrecht, 3 juli 2002 -- "Het lijkt wel alsof er tijdens de kabinetsformatie niet of nauwelijks is gepraat over het grootste probleem in het onderwijs en de oplossingen daarvan: het lerarentekort." Dat zegt Walter Dresscher, voorzitter van de AOb in een reactie op het strategisch akkoord dat CDA, LPF en VVD zijn overeengekomen. "Uit het hele document blijkt dat de nieuwe coalitie veel verwacht van onderwijs als het gaat om sociale cohesie en het jeugdbeleid. Maar die verwachting valt niet waar te maken als het onderwijs de mensen niet heeft om het werk dat er nu al ligt goed uit te voeren. Dat heeft toch iets weg van een koning die het volk morgen gratis taart belooft, maar niet voldoende bakkers heeft aangesteld om die belofte waar te maken."

Het voortzetten van de lijn om leraren meer zelf verantwoordelijk te maken voor de vormgeving van het onderwijs, steunt Dresscher. Maar volgens hem is dat inhoudelijke deel nog weinig uitgewerkt en zijn de financiële kaders onvoldoende om werken in het onderwijs echt aantrekkelijker te maken. "De passage dat 'het kabinet de inspanningen zal voortzetten om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken' en de beloften van CDA en VVD in hun verkiezingsprogramma's over forse investeringen in onderwijs wordt nergens waargemaakt. Alleen leraren in achterstandswijken meer gaan betalen is onvoldoende om het grote en algemene tekort aan goed opgeleide leraren op te lossen."

Dresscher signaleert dat op zich veel jongeren best geïnteresseerd zijn in een baan als leraar, maar dat veel starters in het onderwijs na een paar jaar gedesillusioneerd afhaken. Dat heeft te maken met de combinatie van salaris, werkdruk en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een mix die voor het onderwijs niet goed uitpakt in vergelijking tot andere beroepen waar hoger opgeleiden werken. Desondanks investeert het nieuwe kabinet maar mondjesmaat in onderwijs en pas in de latere jaren. "Terwijl uit de laatste cijfers van het ministerie blijkt dat het aantal onvervulde vacatures steeds sneller toeneemt."

De AOb maakt zich verder zorgen over een aantal andere punten in het regeerakkoord:
* het schrappen van de ID-banen (Melkertbanen) veroorzaakt enorme problemen in het onderwijs. Het gaat om ongeveer 7000 mensen (6200 banen) zoals conciërges en klassenassistenten die een cruciale rol vervullen in de school. Het zou beter zijn om deze om te zetten in vaste banen. Het stopzetten van de bekostiging van OALT staat al langer ter discussie, maar steeds zonder rekening te houden met de mensen die dat werk nu doen. Als na een discussie in de Tweede Kamer mocht blijken dat deze maatregel doorgaat, dan zal er een stevig sociaal plan op tafel moeten komen voor OALT-leerkrachten, die keer op keer zijn geconfronteerd met beleidswijzigingen die een nieuw perspectief voor hun vak voorspiegelden waar nu opeens een einde aan wordt gemaakt.

Deel: ' AOb-voorzitter Dresscher ontevreden over aanpak lerarentekort '
Lees ook