gemeente rotterdam


aow-tekort allochtone ouderen leidt niet tot inkomensachteruitgang

(28-9) het aantal allochtone ouderen met een aow-tekort bedraagt 3.700. dit betekent dat deze ouderen een deel van hun aow-uitkering niet ontvangen omdat ze na hun 15e jaar naar nederland gekomen zijn. het aow-pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat men tussen het 15e en 65e levensjaar in nederland gewoond heeft. de groep allochtone ouderen met een aow-uitkering omvat in totaal 23.600 mensen. deze gegevens staan in een rapport van het centrum voor onderzoek en statistiek.
het onderzoek is uitgevoerd omdat de raadscommissie svvha wilde weten wat de inkomenspositie van allochtone ouderen is en wat de gevolgen zijn voor hun huisvesting.
gemiddeld ontvangt de groep met een aow-tekort 77% van het aow-pensioen. zo'n 500 van hen ontvangen minder dan 50%. het aow-tekort blijkt voor de meeste allochtone ouderen niet te leiden tot een achteruitgang in inkomen. dit komt omdat de meesten aanvullende bijstand, een aanvullend pensioen of huursubsidie ontvangen. een ander onderzoeksresultaat is dat allochtone ouderen met huursubsidie zo'n 29% van hun inkomen aan woonlasten besteden. dit wijkt niet af van het gemiddelde percentage.
de onderzoekers vermoeden dat een deel van de onderzochte groep ten onrechte geen gebruik maakt van een bijstandsuitkering of huursubsidie. om deze situatie te verbeteren gaan de diensten sozawe en ds+v hun cliënten wijzen op het gebruik van respectievelijk bijstand en huursubsidie.

Deel: ' AOW-tekort allochtone ouderen geen inkomensachteruitgang '
Lees ook