Gemeente Driebergen

Aparte inzameling snoeihout in de maanden
oktober, november en decemberIn de maanden oktober, november en december wordt het grof snoeiafval weer maandelijks gescheiden ingezameld.

U kunt in deze maanden takkenbossen uitsluitend meegeven bij de aparte inzameling en dus niet met de huis-aan-huis-inzameling op vrijdagen.

De snoeihoutinzamelingen vinden plaats op donderdag, en wel op de volgende data: 18 oktober, 15 november en 20 december.

Het grof snoeiafval moet goed samengebonden worden aangeboden. De maximale lengte van de pakketten is 1,75 meter. De pakketten mogen niet meer wegen dan 15 kilo. Het totale aanbod mag per keer niet meer zijn dan 5 pakketten.

Informatie over de afvalinzameling kunt u ook nalezen op de inzamelkalender.Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Deel: ' Aparte inzameling snoeihout in herfstmaanden te Driebergen '
Lees ook