Gemeente Apeldoorn


Apeldoorn bereidt komst van HBO-opleidingen voor

Apeldoorn streeft naar de vestiging in Apeldoorn van HBO-opleidingen op het gebied van Veiligheid, ICT en Hotelonderwijs. Het voert daartoe overleg met de samenwerkende hogescholen van Arnhem en Nijmegen, Deventer en Enschede en Zwolle.

Bovengenoemde HBO-opleidingen sluiten goed aan bij de Apeldoornse situatie en ontwikkelingen. Onlangs nog is het expertisecentrum veiligheidszorg van het Landelijk Selectie en Opleidingsinsituut van de Politie in Apeldoorn gevestigd. Daarnaast herbergt Apeldoorn al de politie-academie voor leidinggevenden en het politie Verkeersinstituut. Ook de Marechaussee opleiding wordt in Apeldoorn gegeven.
Bedrijven als het Kadaster, Centraal Beheer, het Belasting Automatiserings Centrum, Wegener Arcade en Pink Roccade Megaplex zouden goed aansluiten bij een HBO-opleiding ICT. De ICT-branche in Apeldoorn biedt aan 12.500 mensen werk.
Het Hotelonderwijs sluit goed aan bij alle recreatieve en toeristische mogelijkheden die Apeldoorn biedt (Apeldoorn behoort op dit punt tot de Nederlandse top).

Ontwerp Hoger Onderwijs en het Onderzoek Plan 2000 Tot nu toe was het ministeriële onderwijsbeleid erop gericht om HBO-instellingen te laten fuseren en concentreren op één hoofdlocatie. Binnenkort worden het Ontwerp Hoger Onderwijs en het Onderzoek Plan 2000 besproken in de Tweede Kamer. Hierin staat dat HBO-instellingen in de toekomst zelf kunnen beslissen waar zij nevenvestigingen mogen starten. Hierdoor wordt het mogelijk dat er ook HBO- opleidingen in Apeldoorn kunnen starten.

De Gemeente Apeldoorn heeft een brief gestuurd aan minister-president Kok, minister Hermans, staatssecretaris Adelmund en de fractiewoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer om te onderstrepen dat Apeldoorn graag HBO-onderwijs een plaats wil bieden.

© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Apeldoorn bereidt komst van HBO-opleidingen voor '
Lees ook